Chương trình ngoại khóa, trải nghiệm, sáng tạo

Chương trình ngoại khóa, trải nghiệm, sáng tạo

Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm và sáng tạo là một cấu phần quan trọng trong hoạt động giảng dạy của Nhà trường. Các hoạt động ngoại khóa giúp học sinh:
Trải nghiệm và khám phá thực tế để ứng dụng những kiến thức đã học trong chương trình và nội dung môn học
Hiểu biết sâu rộng hơn về cộng đồng của mình
Phát triển những kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng xã hội
Hình thành những phẩm chất và giá trị cá nhân của công dân thế kỷ 21
Xây dựng định hướng nghề nghiệp cho tương lai
Học sinh được tham gia chương trình trải nghiệm thực tế để phát triển năng lực và kỹ năng theo 6 nội dung:

Tìm hiểu truyền thống

Tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, làng nghề, … trong thành phố Hà Nội.

Rèn kỹ năng học sinh thế kỷ 21

Hội trại, hội vui học tập, trải nghiệm các tình huống, thực hành kỹ năng sống, xây dựng đội nhóm…

Kết nối cộng đồng

Các hoạt động từ thiện, các hoạt động kết nối cộng đồng, tuyên truyền nếp sống …

Tìm hiểu và nghiên cứu khoa học

Các trung tâm khoa học, trung tâm STEM, các trung tâm hướng nghiệp; thư viện

Khám phá nghệ thuật truyền thống

xiếc, kịch nói, chèo, múa rối, điện ảnh, hội họa…